Ajuntament de Faura

Cerimònies civils

És necessari tramitar un expedient davant del jutjat prèviament a la cerimònia.
 
Termini de tramitació: Entre un mes i mig i dos mesos.
 
Autoritzant: Jutge o alcalde. S'ha de fer manifestació expressa en el moment de formalitzar l'expedient.
 
Testimonis: S'ha d'acudir amb dos testimonis, majors d’edat i amb DNI, que confirmen que no hi ha cap impediment per a la celebració del matrimoni.
 
Documentació:
 
1. Certificat de naixement literal expedit al Registre Civil de la localitat de naixement,  amb antiguitat inferior a tres mesos. (Aportar llibre de família dels pares o facilitar dades registrals: tom i pàgina).
2. Certificat d’empadronament, expedit per l'Ajuntament on residisquen els contraents en el moment d'iniciar l'expedient.
3. DNI i fotocòpia.
4. Fe de vida i estat.
5. En el cas de divorciats o de matrimoni anul·lat, aporten certificat literal de matrimoni amb inscripció marginal de sentència de divorci o nul·litat, expedit amb antiguitat inferior a tres mesos.
6. Els vidus cal que porten el certificat de l'anterior matrimoni i el de defunció del cònjuge.
7. Els estrangers aporten:
 
  • Certificat literal de naixement, original, expedit pel Registre Civil del seu lloc de naixement, degudament traduït i legalitzat per les autoritats competents representatives del país (ambaixada, consolat, etc.) o amb “postil·la de La Haya” de 1961.
  • Passaport en vigor i fotocòpia.
Documents: