Ajuntament de Faura

Pla d'Actuació contra les Agressions Sexuals en les Festes d'Agost de Faura

Les Festes són dies de diversió, de reunir-se, gaudir i divertir-se amb amigues i amics. Són dies en què es deslliguen molts sentiments que la rutina ha contingut durant l'any, són dies on l'alegria i les emocions ens embarga. Però també són dies en què es porten a l'extrem, i queden més visibles que mai, algunes actituds que volguérem allunyar de la nostra societat.

 

Volem ACTIVAR LA RESPOSTA CIUTADANA de rebuig a la violència sexista posant l’accent sobre la necessitat que durant els dies de festes els espais festius i la resta del poble són espais segurs, en els quals l'actitud de respecte d'homes i dones permeten gaudir a les xiques i a les dones de la festa sense violència, sense risc d'agressions sexistes, siguen de la intensitat que siguen.

Aquest Pla és una eina de suport per definir uns mínims criteris d’actuació conjunta davant les situacions d’agressions sexuals i lgtbifòbiques que es puguen produir durant les Festes d’Agost de Faura.

Està definit segons una concepció conjunta sobre què són les violències sexuals i com es manifesten en formes d’agressions. Aquesta primera definició ha de ser una ajuda per entendre-les, detectar-les. Convidem a totes les persones i entitats que participen de les Festes, que ajuden en la prevenció i l’actuació en contra les violències sexuals en espais festius.

Els objectius d’aquest Pla d’actuació són:
- Promoure un poble igualitari, lliure d’actituds sexistes i discriminatòries.
- Promoure que les festes tinguen un caràcter inclusiu i respectuós comptant amb una implicació col·lectiva.
- Generar espais de festa que siguen igualitaris i sense violència, on relacionar-se de manera segura.
- Sensibilitzar respecte a les actituds sexistes i discriminatòries.
- Donar una resposta col·lectiva, amb corresponsabilitat davant de qualsevol agressió i/o discriminació.
- Apoderar l’entorn, per poder actuar davant qualsevol agressió i/o discriminació.

Tenim en compte i actuem davant de:
- Les festes s’organitzen amb la intenció que gaudim totes les persones.
- En festes NO tot val.
- Les brometes sexistes, NO són tolerades en aquest espai.
- L’ús o l’abús de l’alcohol o altres drogues NO justifiquen cap agressió.
- Faces el que faces, vestisques com vestisques o digues el que digues RES justifica una agressió.
- Davant les agressions sexistes adopta una actitud activa. NO LES PERMETES, NO mires cap a un altre costat.