Ajuntament de Faura

Codi de Conducta davant situacions d'Assejatment en l'àmbit laboral

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

L’Ajuntament de Faura, vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós, motiu pel qual pren mesures de prevenció i abordatge de l’assetjament en l’entorn laboral. Totes les dones i homes de l’Ajuntament tenen dret a què es respecte la seua dignitat i, al mateix temps, obligació de tractar amb qualsevol persona amb qui es relacionen amb respecte. Respectant, al mateix temps, la llibertat d’expressió i el dret de queixa.

D’acord amb aquests principis, l’Ajuntament declara que l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat de gènere o qualsevol altre tipus d’assetjament físic o psicològic no seran permesos ni tolerats en cap circumstància i, per tant, no han de ser ignorats, sinó sancionats amb contundència.

Per aconseguir aquest propòsit, l’Ajuntament demana que cada una de les persones de la institució assumeixen les seues responsabilitats:
- Evitant aquelles accions, comportaments o actituds d’assetjament de qualsevol tipus, que són o puguen resultar ofensives, humiliants, degradants, discriminatòries, molestes, hostils o intimidadores per algú.
- Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments o situacions, d’acord amb les orientacions que estableix aquest Codi de conducta.

L’Ajuntament es compromet a:
- Difondre el Codi i facilitar oportunitats d’informació i formació per a tots els treballadors i totes les treballadores, per tal de contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona.
- Donar suport i assistència específica a les possibles víctimes d’aquest tipus de situacions, nomenant una relació de persones amb la formació i aptituds necessàries per a aquesta funció.
- Articular i donar a conéixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dins de l’entitat.
- Garantir que totes les queixes i denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de forma justa, ràpida i amb confidencialitat.
- Garantir que no s’admetran represàlies cap a la persona assetjada que presente denúncia interna o cap a les persones que participen d’alguna manera en el procés de resolució.


El present codi de conducta concreta aquests compromisos i serà revisat periòdicament.