Ajuntament de Faura

HONORS I DISTINCIONS

Els honors i distincions que atorga l’Ajuntament de Faura reconeixen els mèrits especials de ciutadans, entitats i institucions en la seua vinculació amb el municipi.

El Reglament pel qual s’atorguen els honors i distincions es fonamenta en els articles reguladors de les bases de règim local i en els articles pels quals s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que estableixen que les corporacions locals poden acordar la concessió de medalles, emblemes, condecoracions i altres distintius honorífics, a la fi de premiar especials mereixements, beneficis assenyalats o serveis extraordinaris. (Veure Reglament)

Els honors i distincions que s’atorguen són els següents:

Medalla d'Honor de la Vila

Aquesta medalla s’atorga per a premiar els mèrits extraordinaris per accions, serveis o difusió del nostre poble, en qualsevol àmbit, bé siga cultural, artístic, econòmic, social, polític o esportiu. És la més alta distinció de l’Ajuntament. 

La Medalla d’Honor de la Vila s’ha atorgat a:

  • La Societat Joventut Musical de Faura (SJMF)

La Medalla d’Honor de la Vila se li va concedir a la SJMF, el 6 de desembre de 2003, en reconeixement i gratitud per l'aportació que ha fet al llarg dels últims 125 anys a la cultura i a I'art en el nostre poble. (Veure més informació)

  • Àlvaro Navarro Serra

La Medalla d’Honor de la Vila se li atorgà a Àlvaro, el 5 de juliol de 2005, amb motiu de la sisena victòria del pilotari en el Trofeu d'Escala i Corda President de la Generalitat Valenciana. (Veure més informació)

  • Joan Garcés Queralt

La Medalla d’Honor de la Vila es va atorgar a Joan Garcés, el 10 de desembre de 2011, per la seua trajectòria musical. (Veure més informació)

Ciutadà d'Honor

Aquesta distinció s’atorga per a compensar aquelles persones que visquen en el municipi, que hagen destacat de manera extraordinària, per una trajectòria professional de les quals meresca la consideració i l’agraïment oficial o per haver prestat serveis meritoris en l’àmbit públic o a la pròpia col·lectivitat, i que hagen tingut ressò tan dintre com a fora del nostre poble.

La distinció Ciutadà d’Honor s’ha atorgat a:

  • Fernando G. Delgado

La distinció de Ciutadà d’Honor se li va atorgar a Fernando Delgado, el 4 de desembre de 2012, per haver-se convertit en un ambaixador involuntari del nostre poble i portar el nom de Faura més enllà de les nostres fronteres. (Veure més informació)

Insígnia de Regidors/es

La Insígnia de regidors/es es lliura als electes municipals en el moment de la constitució de la Corporació i és el símbol que els acredita com a regidors de l’Ajuntament de Faura. També es pot lliurar als secretaris amb motiu de la seua jubilació.