Ajuntament de Faura

ESCUT HERÀLDIC

El 1979 l'Ajuntament de Faura va estimar adoptar l’escut heràldic a fi de perpetuar, amb l’adequada simbologia i conformement a les normes de l'heràldica, els fets més rellevants i peculiars del seu passat històric.  L'escut va quedar organitzat de la següent forma segons dictamen de la Reial Acadèmia d'Història:

En el cap de l’escut es troben les Armes d’Aragó, que consisteixen en els quatre pals de gules, en camp d’or.

En segon lloc, l’antiga creu de l’Orde de Montesa, de gules, tal com la van portar en els temps de la seua dependència de l'Orde a Faura, bé per ser la creu encomanda de l'Orde o bé per pertànyer a cavallers molt destacats d'aquesta Orde, com el desé Maestre D. Felipe Vivas de Canyamas i Boil II.

En tercer lloc, entat en puntes d’ones d’atzur i plata, tal com ho porten els llinatges de Villarrasa i Vives, que van ser els que exercien el senyoriu de Faura.

I al timbre, la corona reial, tancada, en record dels Comtes de Faura.