Ajuntament de Faura

Agenda / 17-03-2012
FALLES
A les 17 h, visita de cortesia a les falles del Port de Sagunt.
A les 23 h, actuaci de Joan Valls.