Ajuntament de Faura

17-03-2012: FALLES

A les 17 h, visita de cortesia a les falles del Port de Sagunt.
A les 23 h, actuaci de Joan Valls.