Ajuntament de Faura

Agenda / 08-06-2011
PLE DE L'AJUNTAMENT
A les 20.30 h, al sal de Plens, sessi extraordinria del Ple de l'Ajuntament.