Ajuntament de Faura

08-06-2011: PLE DE L'AJUNTAMENT

A les 20.30 h, al sal de Plens, sessi extraordinria del Ple de l'Ajuntament.