Ajuntament de Faura

Agenda / 29-11-2010
MARETES
HORA: 18 h
LLOC: antiga biblioteca
ASSUMPTE: "Introducci de l'alimentaci complementria"
PLE DE L'AJUNTAMENT
Sessi ordinaria, a les 20.30 h, al sal de Plens de l'Ajuntament.