Ajuntament de Faura

29-11-2010: PLE DE L'AJUNTAMENT

Sessi ordinaria, a les 20.30 h, al sal de Plens de l'Ajuntament.