Ajuntament de Faura

MONUMENTS

PLAÇA D'ALMORIG. Era l’antiga plaça major del poblat d’Almorig, de població majoritàriament musulmana, que amb el temps acabaria annexionant-se a Faura. Encara, hui en dia, es manté la forma original de la població, tret d’una intervenció urbanística a primeries dels 80, que la travessa de llevant a ponent.
CASA COMTAL. Un dels edificis d’interés historicoartístic millor conservats. Era als primers temps una xicoteta fortalesa que defensava l’antiga alqueria islàmica, aspecte que va conservar fins que es va convertir en casa residencial el s. XV, perdent la major part dels elements fortificats.
ESGLÉSIA DELS SANTS JOANS. Data del s. XVI, i es tornà a reedificar a les darreries del s. XVIII en dues fases, del 1760 al 1774 i del 1775 al 1790, pel creixement de la població. El campanar antic es mantingué de forma provisional, i després definitiva, restant intacte fins a l’actualitat.
LLAVANER. Té l’origen en els primers anys de la postguerra, i ha estat rehabilitat per l’Ajuntament, a fi de conservar el seu valor testimonial, convertint-lo en una sala polivalent d’exposicions, però sense deixar de tindre l’ús tradicional, ja que encara hi ha dones que van a llavar la roba. 
ERMITA DE SANTA BÀRBARA. S’arriba pel calvari del s. XVIII, renovat el 1948 i ha estat rehabilitat al 2008. Fou construïda en 1716, i ja el 1718 hi tenia un ermità. A l’interior es disposaren diferents imatges, trobant-se a l’altar principal una de Santa Bàrbara.