Ajuntament de Faura

CONCESSIÓ DEL BAR DEL PARC DE LA CANALETA

fb


Fins al 10 de febrer es poden presentar ofertes

Publicat l'inici del procediment per a la concessió del Bar del Parc de la Canaleta. 

Fins al 10 de febrer es poden presentar ofertes.

La presentació de les propostes es durà a terme pels següents mitjans:

  1. La presentació manual podrà realitzar-se mitjançant lliurament en el Registre d'entrada de l'Ajuntament.
  2. La presentació electrònica podrà realitzar-se a través de la Plataforma de contractació del Sector Públic: https://contrataciondelestado.es

 

 

 

 

29 de gener de 2024