Ajuntament de Faura

L'AJUNTAMENT FACILITA UNA BONIFICACIÓ DEL 25% DE L’IBI PER ALS DOMICILIS AMB PLAQUES SOLARS

fb


El Ple aprova una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles en reduir la potència mínima exigida

L'Ajuntament de Faura ha aprovat per unanimitat durant un Ple extraordinari una modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que permetrà a tots aquells veïns i veïnes que han instal·lat plaques solars en els seus domicilis beneficiar-se d’una bonificació del 25% en la quota íntegra de la taxa.

Per a aconseguir la bonificació és requisit que l’immoble siga d’ús residencial i que els sistemes instal·lats per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a autoconsum tinga, com a mínim, una potència d’1,5 kw. A més, la instal·lació deurà haver sigut realitzada amb caràcter voluntari i no derivar-se d’obligacions relacionades amb la normativa vigent.

Una vegada aconseguida la bonificació en la quota de l’IBI, es mantindrà per 4 anys, a partir de l'exercici següent al de la instal·lació o renovació del sistema.  Una mesura més que pretén incentivar l'ús d'energies renovables i contribuir a la reducció de la dependència energètica de Faura.

REAJUSTAMENT DEL PRESSUPOST PER AL FUTUR CENTRE DE DIA

En un altre punt de l’orde del dia, el Ple ha aprovat per unanimitat el reajustament de les anualitats, que no es van a executar en el termini inicialment previst, del  pressupost per al futur Centre de Dia per a persones majors dependents, inclòs dins del Pla Convivint 2021-2025 de la Generalitat Valenciana.

PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DAVANT RISC SÍSMIC

Durant la sessió extraordinària també s’ha acordat per unanimitat el Pla d’Actuació Municipal davant risc sísmic (PAM SI) de Faura. Un projecte que l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències recomana tindre als municipis. Aquest Pla se suma als altres de què ja disposa Faura: el Pla Territorial Municipal enfront d'Emergències (PTM) i el Pla d’Actuació Municipal davant el risc d’inundacions de Faura (PAM IN),

TAXA D’OCUPACIÓ DE SÒL PER CAIXERS AUTOMÀTICS

Per últim, el Ple ha aprovat amb el vot favorable de tots els membres del plenari, modificar l’ordenança fiscal reguladora per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via pública o terrenys d'ús públic local per caixers automàtics, amb una taxa de 572,64 € per metre quadrat d’ocupació a l’any.

 

 

14 de novembre de 2023