Ajuntament de Faura

EL PLE S’ADHEREIX AL NOU CONVENI DE LA GENERALITAT PELS DRETS DE TANTEIG I RETRACTE

fb


L’acord, aprovat unànimement al Ple de gener, suposa incloure certes millores al que es va signar l’any 2021

El Ple de l’Ajuntament de Faura ha aprovat per unanimitat adherir-se al nou conveni de col·laboració amb la Generalitat, a través de la vicepresidència segona i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per a la cessió dels drets de tanteig i retracte. Un nou tractat que recull diverses modificacions que suposen una millora substancial en la tramitació d’aquestos drets i que modifica l’escrit que va signar el consistori després de l’aprovació a la sessió plenària del 29 de març de 2021.

El nou conveni amplia la vigència d’aquest al termini màxim que permet la llei i estableix un termini màxim per a la comunicació, per part de l’Ajuntament, de la decisió d’exercitar o no, els drets cedits. D’altra banda, la tramitació de qualsevol expedient d'aquesta naturalesa que duga a terme l’Ajuntament pot prolongar-se fins a sis mesos. A més, es preveu que les comunicacions amb el Govern local es puguen realitzar per mitjans telemàtics, a través d’una aplicació que actualment s’està desenvolupant per a la gestió dels expedients de tanteig i retracte.

L’Ajuntament de Faura va considerar convenient adherir-se a l'esmentat conveni fa quasi dos anys, donat que reporta un benefici directe en el servei públic que es presta en evitar que la ciutadania haja de donar-se d'alta com a persones sol·licitants d'habitatge en diferents administracions i incòmodes desplaçaments fóra del seu municipi. D'igual manera, que el procediment d'adjudicació d'immobles es realitze des del mateix municipi assegura una major promptitud i agilitat en la seua resolució, ja que en aquest procés es requereixen informes que elaboren els serveis socials del municipi.

PLE EXTRAORDINARI AMB MOTIU DEL 8M

En altre ordre de coses, l’alcalde, Toni Gaspar, ha anunciat que, tal i com han acordat tots els grups polítics durant l’última Junta de Portaveus celebrada, el dia 8 de març se celebrarà un Ple extraordinari amb motiu del Dia Internacional de la Dona, donat que l’erradicació de la violència de gènere continua sent, segons ha declarat, “una assignatura pendent”. Així, com a primer acte d’aquesta jornada reivindicativa tindrà lloc a l’ajuntament la sessió plenària, a la que seguiran la resta d’actes organitzats en col·laboració amb el CEIP Sant Vicent i destinats principalment al seu alumnat.

 

6 de febrer de 2023