Ajuntament de Faura

INSCRIPCIÓ AL CENS ELECTORAL PER A PERSONES ESTRANGERES EMPADRONADES A FAURA

fb


Per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023

El proper 28 de maig de 2023 tindran lloc les eleccions municipals per conformar el nou Govern de l'Ajuntament de Faura. Les persones estrangeres residents al municipi que complisquen els requisits podran votar en les eleccions. En concret, ho podran fer aquelles persones que tenen la nacionalitat dels països de la Unió Europea i també les persones residents de diversos països amb els quals Espanya ha signat tractats de reciprocitat. Aquests països són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, l'Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, el Perú, el Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord i Trinitat i Tobago.

Per a poder votar caldrà que complisquen certs requisits i a més, donar-se d’alta al cens electoral. 

REQUISITS:

  • Ser major d'edat el dia de la votació, o complir els 18 anys aquell dia i no estar privada del dret de sufragi actiu.
  • Estar empadronat/da a Faura.
  • Estar en possessió de l'autorització de residència a Espanya (persones de països no comunitaris).
  • Haver residit legalment a Espanya cinc anys en el moment de la sol·licitud (a les persones de Noruega se les exigeixen 3 anys de residència legal en el moment de la votació i a les del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord se les exigeixen 3 anys de residència legal en el moment de la sol·licitud).

 

COM ES POT TRAMITAR LA INSCRIPCIÓ AL CENS ELECTORAL:

Les persones de països no comunitaris, amb els que Espanya ha signat convenis de reciprocitat, poden personar-se a les oficines de l'Ajuntament de Faura i aportar:

  • Original del document nacional d'identitat o passaport.
  • Original passaport, només nacionals del Regne Unit, si s'han inscrit en el Padró municipal abans del 1/01/2021, Noruega i Islàndia, en el cas de no disposar de targeta d'identitat d'estranger.
  • Certificat expedit per la Comissaria de Policia on s'acredite aquest temps, quan no es puga deduir de la targeta d'identitat d'estranger que presenta.

 

També ho poden fer ELECTRÒNICAMENT a la Seu Electrònica de l'INE

Per a facilitar la sol·licitud d'inscripció, l'Oficina del Cens Electoral (OCE) enviarà un imprés als estrangers residents a Espanya que reunisquen les condicions establides, juntament amb la Clau de tramitació telemàtica (CTT).

Amb la CTT podrà accedir a la seu electrònica de l'INE i sol·licitar la seua inscripció, sense tindre accés a cl@ve.

 

Les persones de països de la Unió Europea residents a Faura podran personar-se en les oficines de l'Ajuntament i aportar original del número d'identitat d'estranger (NIE), Document Nacional d'Identitat (DNI) o passaport del seu país d'origen.

També ho podran fer ELECTRÒNICAMENT. L'Oficina del Cens Electoral (OCE) enviarà un imprés a els/les ciutadans/as de la UE residents a Espanya que reunisquen les condicions establides, juntament amb la Clau de tramitació telemàtica (CTT). Amb la CTT podrà accedir a la seu electrònica de l'INE i sol·licitar la seua inscripció, sense tindre accés a cl@ve.

 

TERMINI:

Les persones de països no comunitaris poden tramitar la inscripció al cens electoral de residents a Espanya (CERE) fins al 15 de gener de 2023.

Les persones ciutadanes de la Unió Europea residents a Espanya poden tramitar la inscripció fins al 30 de gener de 2023. 

 

COM S'INFORMARÀ DE LA RESOLUCIÓ:

Arribarà al seu domicili d'empadronament la seua inscripció en el cens i, posteriorment, la targeta censal on s'indicarà el lloc de votació.

 

 

10 de gener de 2023