Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària DILLUNS, 28 de NOVEMBRE, a les 20:00 hores

 
 

ASSSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 6/2022.
  2. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre aprovació del Pla Director de les zones verdes i arbolat de Faura.
  3. Proposició conjunta del Grup Socialista, Grup Junts per Faura i Grup Popular sobre el 25 de novembre, dia internacional contra la violència
    envers les dones.
  4. Proposició del Grup Junts per Faura de prohibició d'entrada de taronges de Turquia i Egipte.
  5. Proposició del Grup Junts per Faura en defensa de les dones iranianes.
  6. Proposició del Grup Junts per Faura de reconeixement i desgreuge de les víctimes del franquisme.

 B) Activitat de control

    7. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia i Regidoria de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària del 407 a 495/2022.

C) Precs i preguntes

 

 

Faura, 23 de novembre de 2022

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos