Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament celebrarà sessió ordinària DILLUNS, 26 de SETEMBRE, a les 20 h, que podrà ser seguida per Facebook

 
 

ASSSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 4/2022.
  2. Proposta de l’Alcaldia sobre sol·licitud d'adhesió al Pla Convivint 2021-2025.
  3. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre aprovació del Pla Urbà Municipal de Faura.
  4. Proposta de la regidora de Cultura i Administració sobre modificació de crèdits núm. 11 en el pressupost de 2022 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.
  5. Proposició del Grup Junts per Faura per la celebració anual de la reunió informativa de festes.

B) Activitat de control

    6.Coneixement de les resolucions d'Alcaldia i Regidoria de Cultura i Administració adoptades des de l'última sessió ordinària del 322 a 406/2022.

C) Precs i preguntes

 

Faura, 21 de setembre de 2022

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos