Ajuntament de Faura

INCOMPATIBILITAT DEL PLA MUNICIPAL DE POLÍTIQUES D'OCUPACIÓ

fb


Un informe dels serveis jurídics alerta de la impossibilitat de fer contractacions temporals per a la neteja de carrers i instal·lacions

Com sabeu, durant els últims anys hem fet la neteja del poble a través d’un Pla Municipal de Polítiques Actives d’Ocupació, però en este últim any hem tingut dificultats per a cobrir les necessitats mensuals que necessitàvem, d’ahí que en algun mes hem hagut d’allargar el contracte als que estaven treballant, ja que cada vegada hi ha menys persones que complisquen els requisits, entre ells, parats de llarga duració, de més de 12 mesos.

D’altra banda, igual que en altres pobles de la comarca, els serveis jurídics de l’Ajuntament han emés un informe que dificulta fer compatible aquest servei amb les disposicions legals, ja que com diu l’informe: “els ajuntaments no tenen competència per a aprovar plans d'ocupació que permeten combatre l'atur mitjançant contractacions temporals. I també deuran tindre en compte les limitacions legals, en l’àmbit del sector públic, per a la contractació laboral temporal”.

Per tant, no hem tingut més remei que fer uns contractes amb empreses especialitzades en la neteja de carrers i d’instal·lacions, mentre no hi hagen altres alternatives.

Mentrestant, amb l’entrada en funcionament de la nova Llei de la Renda Valenciana d’Inclusió i l’exigència de contractació de personal de Faura per part de les empreses adjudicatàries continuarem ajudant a aquelles persones a qui anava destinada esta ajuda.

 

5 de febrer de 2020