Ajuntament de Faura

L’AJUNTAMENT REP UNA SUBVENCIÓ PER AL CICLE DE MÚSICA

fb


L'IVC ha concedit 3.136,46 € per a la XII edició.

L’Ajuntament de Faura, per decret de l’alcaldia de 28 de juny de 2019 va sol·licitar concórrer a les subvencions per al foment d’activitats musicals tals com l’organització de festivals, cursos de perfeccionament musical, concursos, projectes musicals de caràcter singular, gires i projectes de producció musical, impulsades per l’Institut Valencià de Cultura (IVC).

L’Institut Valencià de Cultura per resolució 7 de novembre de 2019 ha concedit a l’Ajuntament de Faura una subvenció de 3.236,46 € per a la realització de la XII edició del Cicle de Música Valenciana i de Cambra Vicent Garcés.

25 de novembre de 2019