Ajuntament de Faura

AVALEM JOVES PLUS: Contractacions

fb


EMCUJU I EMPUJU 2017.

 

Avalem Joves Plus

 • Contractacions EMCUJU: 2
 • Contractacions EMPUJU: 2

Programa EMCUJU – Descripció

Programa de Foment de l'Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 31.437,84 Euros
 • Nombre de contractes: 2
 • Duració del contracte: Des del 28 d'agost de 2017 fins al 27 d'agost de 2018
 • Tipus de contractes: Contractes en pràctiques.

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Enginyer tècnic agrícola: 1 persona
 • Treballs de camp: anàlisi de situació i manteniment de plantes, reposició, reg i polvoritzar.
 • Treballs de despatx: disseny i proposta de treballs a realitzar relacionats amb les actuacions previstes.
 • Administrativa: 1 persona
  • Realització de treballs tècnics administratius que comporten una especial complexitat o que requerisquen una especial adaptació de mètodes.
  • Col·laboració en la preparació i realització de treballs en els diferents departaments municipals.

Programa EMPUJU – Descripció

Programa de Foment de l'Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 31.745,88 €
 • Nombre de contractes: 2
 • Duració del contracte: Des de l'1 de setembre de 2017 fins al 31 d'agost  de 2018
 • Tipus de contractes: Contractes per obra o servici

Ocupacions contractades i tasques a realitzar:

 • Ordenança: 1 persona
  • Operacions bàsiques realitzades en les instal·lacions municipals.
  • Tasques d’avisos dins o fora del centre de treball, control de la correspondència, informació i atenció a usuaris, obertura i tancament.
 • Auxiliar administratiu: 1 persona
  • Realització de treballs d'auxiliars en les tasques administratives, reforç en els diferents departaments.
  • Control i actualització de registres, arreplega i distribució de la correspondència, arxiu de documents, tractament de textos, atenció telefònica.

Ajuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea

27 de febrer de 2018