L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DILLUNS dia 29 de MAIG de 2017, a les 20 hores. 

 

"/>

Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quémalo, el DILLUNS dia 29 de MAIG de 2017, a les 20 hores. 

 

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. A) Part resolutiva
 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 2/2017.
 2. Proposició de l'Alcaldia sobre rectificació de l'inventari municipal de béns i drets pertanyets a este municipi, referit al 31/12/2016.
 3. Proposició de l'Alcaldia relativa a la Declaració de Sevilla: el compromís de les ciutats per l'Economia Circular.
 4. Proposició de l'Alcaldia d'aprovació incial del Pla local reduït de prevenció d'incendis forestals del terme municipal de Faura.
 5. Proposició de l'Alcaldia sobre el col·legi Sant Vicent Ferrer.
 6. Proposició del Grup Socialista per alliberar la reinversió del superàvit dels ens locals.
 7. Proposició del Grup Socialista sobre els retards en les cites mèdiques.
 8. Proposició del Grup Junts per Faura de suport al Conservatori Joaquín Rodrigo de Sagunt.
 9. Proposició del Grup Junts per Faura instant el Govern de l'Estat espanyol a complir la Carta Social Europea.
 10. Proposició del Grup Junts per Faura de denominació Casa de la Vila i Batlle.
 11. Proposició del Grup Junts per Faura de declaració institucional davant la marginació dels valencians i valencianes en els pressupostos generals de l'estat 2017.
 12. Proposició del Grup Junts per Faura sobre les inversions justes de l'estat al Pais Valencià.
 13. Proposició del Grup Junts per Faura per recolzar la mobilització contra els PGE i l'espoliació fiscal.
 1. B) Activitat de control
 2. Coneixement de les resolucions d'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 71 a 132/2017.
 3. C) Precs i preguntes

 

Faura, 24 de maig de 2017

L'alcalde,

Antoni F. Gaspar Ramos