Ajuntament de Faura

REVISIONS DE GAS ALS DOMICILIS

fb


BAN.

Davant la gran quantitat de consultes rebudes per la presència periòdica en el nostre poble d'empreses o persones que visiten els domicilis particulars amb la intenció de fer la revisió de les instal·lacions de gas o la substitució de les gomes de butà i de reguladors, us informem que:

 • No hi ha cap obligació de deixar entrar a casa i acceptar els serveis de les empreses que es presenten al vostre domicili sense avisar. En cas de fer-ho, demaneu pressupost previ i preus de cada servei.
 • L’Ajuntament no té cap competència per a autoritzar les activitats d’aquestes empreses.
 • Les normes vigents estableixen l’obligatorietat de l’usuari de gas de sol·licitar la revisió de la instal·lació cada cinc anys, si és gas butà i propà, o cada quatre anys, si és gas natural.
 • Les revisions de gas les pot fer qualsevol instal·lador autoritzat i, per tant, podeu escollir lliurement el que millor us convinga.
 • Demaneu a la companyia que heu triat us avise amb antelació de la data de revisió.

L’Ajuntament també us recomana que quan feu la revisió:

 • Comproveu telefònicament la identitat de l’instal·lador amb la companyia que heu triat.
 • No és obligatori canviar els reguladors si no tenen pèrdues i funcionen correctament.
 • Les gomes duen la data de caducitat marcada. Si funcionen correctament, no és necessari canviar-les abans de la data de caducitat.
 • Quedeu-vos les peces que us hagen canviat.
 • Exigiu una factura detallada del material utilitzat i dels serveis realitzats. En aquesta factura, hi ha de constar l’adreça i el NIF de l’instal·lador, i la data i la firma conforme s’efectue el pagament.
 • Després de cada revisió, els revisors oficials us han de donar el Certificat de Revisió.

 

Faura, 4 de novembre de 2016

L’alcalde