Ajuntament de Faura

TRÀMITS PER A DECLARAR A LA RODANA PARATGE NATURAL MUNICIPAL

fb


Es treballa en una memòria justificativa que presentaran de manera conjunta Faura i Benifairó a la Generalitat.

La declaració de la muntanya de La Rodana com a Paratge Natural Municipal està més pròxima de ser una realitat. L'equip de Govern municipal continua treballant en l'expedient administratiu que permetrà que este destacat enclau del poble estiga més protegit i es conserve com ara, sempre.

L'equip de tècnics que està preparant la documentació necessària treballa ara en la memòria justificativa que deurà ser presentada de manera conjunta amb l'Ajuntament de Benifairó a la Generalitat, ajustant-se al que assenyala el decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana. En este text es recorda que l’article 9 de la Llei 11/1994 fixava la definició d’esta figura com «les zones compreses en un o més termes municipals que presenten especials valors naturals d’interés local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora i siguen declarades com a tals a instàncies de les entitats locals».

La figura del Paratge Natural Municipal permet, per tant, habilitar mecanismes de protecció, ordenació i gestió per a valors significatius del patrimoni natural dels municipis, a fi de preservar-los per a les generacions futures i de posar-los en valor com a recurs ambiental. Pel que fa a l'àmbit jurídic, això es tradueix en normes d’ús, en directrius de gestió i en programes d’actuació concrets, dirigits tots ells a la conservació, l’aprofitament sostenible i l’ús públic ordenat d’aquests valors.

La idea d'atorgar a La Rodana eixe qualificatiu va nàixer arran d'una proposició del PSPV-PSOE, que va ser presentada al Ple de gener de 2015. La moció, que va ser aprovada per unanimitat, suposà que també es posara en marxa el Consell de Participació, entre les institucions i els particulars, i totes aquelles accions necessàries per posar en valor este paratge. A més, es donà trasllat d'este expedient a Benifairó perquè es pogueren realitzar accions conjuntes, ja que la muntanya és compartida pels dos municipis. D'esta manera, els dos termes municipals tindran les mateixes obligacions de protecció i conservació d'este recurs natural.


11 de juliol de 2016