Ajuntament de Faura

BASES PER A LA SELECCIÓ D'UN FUNCIONARI INTERÍ

fb


El termini de presentació de sol.licituds acaba el 4 de juliol.

Per Decret d'Alcaldia, s’ha resolt aprovar les bases que regiran el procés selectiu per per a cobrir un lloc d’Auxiliar administratiu (C2) com a funcionari interí, mitjançant el sistema de concurs, per a cobrir les possibles vacants, per concurs de mèrits, davant de la imminent situació de vacant per jubilació del funcionari que ocupa la plaça i el volum de treball que té este ajuntament així com els escassos mitjans personals què disposa.

24 de juny de 2016