Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament farà sessió ordinària, al Saló d'Actes de l'Ajuntament provisional al Parc de Quèmalo, el DILLUNS dia 30 de MAIG de 2016, a les 20 hores

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 3/2016.
 2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 57 a 128/2016 i acords de la Junta de Govern Local.
 3. Formació de meses electorals per a les eleccions a Corts Generals que es celebraran el dia 26 de juny de 2016.
 4. Proposició de l’Alcaldia sobre aprovació del Pla Territorial municipal front a emergències.
 5. Proposició de l’Alcaldia sobre derogació de l'Ordenança reguladora d’inspecció tècnica d'edificis.
 6. Proposició de l’Alcaldia sobre aprovació de Pla Econòmic Financer.
 7. Proposició de l’Alcaldia sobre l’adhesió al Codi de Bon Govern de la Generalitat Valenciana.
 8. Proposició de l’Alcaldia sobre la necessitat d’atendre i autoritzar de manera urgent el trasllat i acolliment davant la crisi humanitària de refugiats.
 9. Proposició del Grup Socialista sobre memòria històrica.
 10. Proposició del Grup Socialista sobre la sanitat universal.
 11. Proposició del Grup Socialista per a la inclusió de clàusules socials en la contractació pública.
 12. Proposició del Grup Socialista sobre dedicació d'un espai municipal a la figura de Joanot Martorell.
 13. Proposició del Grup Socialista sobre la realització d'un Ple municipal infantil.
 14. Proposició del Grup Socialista amb motiu del 17 de maig, dia internacional contra la LGTBIFOBIA.
 15. Proposició del Grup Socialista sobre manifest de finançament just.
 16. Proposició del Grup Junts per Faura per la creació d'un banc de terres.
 17. Proposició del Grup Junts per Faura per a dedicar un espai públic de la vila de Faura a la memòria de Guillem Agulló i Salvador.
 18. Proposició del Grup Junts per Faura dia de l'orgull lèsbic, gai, transsexual i bisexual (LGTB).
 19. Propostes i preguntes.


Faura, 26 de maig de 2016
L'alcalde,
Antoni F. Gaspar Ramos