Ajuntament de Faura

FAURA RECLAMA UN INCREMENT DELS EFECTIUS DEDICATS A LA SEGURETAT CIUTADANA DE LES VALLS

fb


L'Ajuntament instarà a la Mancomunitat a celebrar una reunió amb els responsables de la Delegació del Govern i de la Comandància de la Guàrdia Civil de València per tal de tractar el tema

 

L'actual escassetat d'efectius en la caserna de la Guàrdia Civil de Quartell ha generat entre els veïns i veïnes de Faura la percepció que no hi ha unes condicions que garantisquen uns nivells òptims de seguretat ciutadana. Per eixe motiu i amb la intenció de solucionar el problema, l'alcaldia ha presentat al Ple una moció on es proposa instar a la Mancomunitat de Les Valls a celebrar una reunió amb els responsables de la Delegació del Govern i de la Comandància de la Guàrdia Civil de València, a fi d'aconseguir un increment dels efectius dedicats a la seguretat ciutadana en la subcomarca. L'acord ha sigut aprovat per unanimitat dels tres grups polítics.

Esta situació està creant malestar i preocupació tant entre la població, com en el mateix Ajuntament, malgrat els esforços i dedicació tant de la Guàrdia Civil com de la Policia Local de Faura. Cal recordarque la competència de la seguretat pública és competència exclusiva de l'Estat, que l'exerceix a través del Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil. I que, l'Ajuntament es troba davant la impossibilitat de cobrir les places de la Policia Local, que col•labora amb la Guàrdia Civil de manera habitual, degut al que es recull a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, que impedeix l'ampliació de plantilla. Hi ha cinc places de Policia Local cobertes i, per a poder oferir el servei de 24 hores, en són necessàries nou. Però, la llei impossibilita traure noves places.

Així, per tal de poder tindre un millor servei de Policia Local als cinc pobles de Les Valls, els alcaldes de la Mancomunitat han decidit mantindre una reunió amb la Conselleria de Governació sol•licitant les accions oportunes per a la posada en marxa de la Policia Local Mancomunada, després que s'haja anunciat la posada en marxa de la Llei 6/1999, de la Generalitat Valenciana, de Policies Locals i de Coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana. A més, han creat una comissió amb representants de la Mancomunitat que haurà de contactar amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.

REGULACIÓ DELS LOCALS 24 HORES

Al Ple també s'ha aprovat per unanimitat, a instàncies d'una proposició d'alcaldia la modificació de l'Ordenança municipal per a regular municipalment l'activitat dels locals 24 hores.

CONFECCIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT I PREVISIÓ DE FUTUR

Una altra decisió aprovada per unanimitat ha estat centrada en crear una comissió que tindrà per objectiu finalitzar l'elaboració i posterior aprovació plenària de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Faura, el que permetrà que, quan l'Estat deixe convocar oposicions, l'Ajuntament ja tinga el treball fet. Així, amb les noves oposicions que es convoquen es regularitzarà al personal interí, que deurà presentar-se a estes proves.

OFERIMENT DE LES TERRES DE MARJAL ALS VEÏNS

Ha obtingut el recolzament dels grups polítics al Ple l'acord presentat per l'alcaldia per oferir als veïns de Faura l'explotació, de manera gratuïta, de les terres de marjal, situades en les partides del Relenc i del Llorenset, propietat de l'Ajuntament, com es ve fent els últims anys. En el seu moment, les marjals servien per al Pla d'Ocupació, però els temps han canviat, la rendibilitat dels productes agrícoles no és la que era, i ara el Pla d'Ocupació es desenvolupa principalment en el poble.

ADHESIÓ AL MANIFEST DE L'AJV PER LA RETIRADA DELS RECURSOS D'INCONSTITUCIONALITAT CONTRA LES LLEIS DE DRET CIVIL FORAL VALENCIÀ.

Per últim, l'alcaldia ha proposat que l'Ajuntament de Faura s'adherisca al manifest promogut per l'Associació de Juristes Valencians (AJV), pel qual es demana la retirada dels recursos d'inconstitucionalitat contra les normes de dret civil valencià. L'acord ha sigut aprovat per unanimitat.

AMPLIACIÓ DE L'HORARI DE L'OFICINA DE CORREUS

Pel que fa a les mocions dels Grups polítics a l'Ajuntament, el Ple ha votat a favor de la presentada pel Grup Municipal Socialista perquè es demane a correus que estudie la possibilitat d'ampliar l'horari de l'oficina i, d'eixa manera, prestar un millor servei d'atenció als usuaris.

PROMOCIÓ DE LA FIGURA DE RAMON LLULL I FOMENT DE LA LECTURA EN VALENCIÀ

Per la seua banda, Junts de Faura ha presentat una moció per promoure la celebració i difusió de la figura de Ramon Llull en el marc de l'Any Llull, aprovada amb l’abstenció del grup popular, i una altra, aprovada per unanimitat, per impulsar en l'àmbit municipal el Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL).

PER LA DEROGACIÓ DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Junts per Faura també ha reclamat la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local i per l'autonomia local i la suficiència financera. Un acord que ha sigut aprovat per unanimitat, després que el Grup Municipal Socialista haja proposat afegir verbs de reiteració (com ara, "tornar a exigir"), donat que el contingut de la moció ja ha sigut portat a Ple en altres ocasions.

MODIFICACIÓ DEL TRÀNSIT DE DIVERSOS CARRERS

Finalment, Junts per Faura ha presentat un acord per modificar les direccions del trànsit del carrer Avelina Taberner i per canviar la ubicació dels fanals dels carrers Muralla, Massiac i Canaleta. En referència a este últim apartat, el Ple ha aprovat per unanimitat que se realitzarà un informe que determine en quins casos és possible portar a terme eixes modificacions, mentre que la secció al•lusiva a la direcció del trànsit ha sigut retirada, perquè l'Ajuntament ja va aprovar-la per Junta de Govern.

27 de gener de 2016