Ajuntament de Faura

LA DIPU ET BECA 2015

fb


Anunci de la Comissió Avaluadora.

Podeu consultar l'anunci de l'acord de la Comissió Avaluadora sobre l'adjudicació de les 7 beques de la Dipu et Beca, així com tota la baremació.
12 de juny de 2015