Ajuntament de Faura

ELECCIONS 2015

fb


CENS ELECTORAL I VOT PER CORREU.

Davant les pròximes eleccions municipals i autonòmiques del pròxim 24 de maig us facilitem la següent informació.
 
Cens electoral
Les llistes del cens electoral s’exposen al públic, a l’Ajuntament, en horari d’oficines, del 6 al 13 d’abril, tots dos inclusivament. S’ha de portar un document acreditatiu (DNI, passaport o permís de conduir)
Us recordem que el 6 i el 13 d'abril són festius. El dia 6 és dilluns de Pasqua i el dia 13, Sant Vicent Ferrer, festa local.
 
Meses
La distribució de les meses electorals és:
 
 
Mesa
Inicials cognoms
Vota en:
Secció 1
(part de dalt)
A
A - K
Ajuntament
B
L – Z
Ajuntament
Secció 2
(part de baix)
A
A – K
Antiga biblioteca
B
L - Z
Antiga biblioteca
 
Vot per correu
Del 31 de març fins al 14 de maig es pot sol·licitar el vot per correu. Cal anar a l’oficina de correus amb un document acreditatiu (DNI, passaport, permís de conduir). En cas de malaltia, es necessitarà una autorització notarial o consular i d’un certificat mèdic oficial.
 
Vot electors temporalment en l’estranger (E.R.T.A)
Aquelles persones que es troben temporalment a l'estranger en el moment de la convocatòria del procés electoral i que prevegen romandre en esta situació fins al dia de la votació, han de sol·licitar la documentació necessària del 31 de març al 25 d’abril.
 
Vot electors residents en l’estranger (C.E.R.A)
Pel que fa al vot d’aquelles persones que viuen a l’estranger es pot sol·licitar la documentació del 31 de març al 25 d’abril. Aquests electors sols podran votar a les eleccions autonòmiques.
 
Tota la informació sobre el mode d'exercir el dret de vot està disponible a la pàgina web del Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació (http://www.exteriores.gob.es )
 
1 d’abril de 2015