Ajuntament de Faura

L'AJUNTAMENT BUSCA MILLORAR L'EFICÀCIA DELS PLANS D'OCUPACIÓ I DEL PROGRAMA DE BEQUES AMB ENQUESTE

fb


Les noves edicions també inclouran una classificació en funció dels coneixements i aptituds dels possibles usuaris

Faura prepara ja la quarta edició del seus Plans d'Ocupació, que tracten d'ajudar i aliviar la difícil situació de molts veïns. Per a l'elaboració d'estos plans el Govern local s'ha reunit cada any amb representants dels treballadors i dels Serveis Socials per tal d'elaborar les bases i la baremació, però en la nova edició hi haurà una novetat: unes enquestes analitzaran la percepció que han tingut de la iniciativa els veïns i veïnes que ja s'han beneficiat d'ella. L'alcalde, Toni Gaspar, ha explicat que "mitjançant estes enquestes es pretén conèixer de primera mà què és el que millorarien els mateixos usuaris". "Quina valoració li donen a l'experiència", ha indicat.

Estos qüestionaris podran omplir-los de manera voluntària i anònima les quasi 400 persones que ja han participat en els plans i que, per tant, han treballat durant un mes en tasques relacionades amb la neteja, obres, manteniment, jardineria i altres serveis municipals.

A més, esta idea s'aplicarà als 44 estudiants que han gaudit tant de les ajudes del Pla Municipal de Beques 2014-2015 promogudes pel mateix Ajuntament, com de les emmarcades en el programa La Dipu te Beca de la Diputació de València. Totes estes subvencions han permès que tots els estudiants de Faura de Cicles Formatius de Formació Professional, ensenyaments universitaris Oficials de Grau, Diplomatures, Llicenciatures o Màsters oficials de les universitats hagen pogut gaudir d'una beca i formar-se en l'àmbit local aplicant de manera pràctica els coneixements adquirits durant el curs escolar.

D'esta manera, en total seran prop de 450 persones les que podran donar la seua opinió. Posteriorment, i tal com s'ha fet abans de cada edició, es reuniran sindicats, Serveis Socials i els grups polítics per tal de dissenyar la convocatòria del nou Pla d'Ocupació, que entrarà en vigor el segon semestre del 2015.

L'Ajuntament també està treballant en una modificació de la llista de baremació amb l'objectiu de fer-la més detallada. En eixe sentit, es pretén que les persones puguen aplicar el seus coneixements en els serveis municipals adients. Esta classificació, que ja està sent estudiada, farà possible que, tant els beneficiaris de les beques com els dels Plans d'Ocupació, s'organitzen en diferents grups en funció dels seus coneixements i aptituds.
 
12 de març de 2015