Ajuntament de Faura

L'AJUNTAMENT IMPLANTARÀ DURANT AQUEST TRIMESTRE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

fb


El pròxim Ple aprovarà el reglament que permetrà als veïns i veïnes realitzar diversos tràmits sense desplaçar-se

Durant el primer trimestre de 2015, Faura posarà en marxa l'Administració electrònica, de manera que els veïns podran fer en línia diversos tràmits sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament i amb tota la validesa. Este sistema, el reglament del qual s'aprovarà en el pròxim Ple, també suposarà obrir un nou canal de comunicació amb el Consistori.

Des de l'any 2013, l'Ajuntament treballa en la posada en funcionament de la seua seu electrònica amb la implementació d'un sistema informàtic similar intern. Ara, després que s'aprove el reglament, l'Administració electrònica estarà a l'abast de tots en la direcció http://faura.sedelectronica.es, lloc al que també s'accedirà des de la web www.faura.es. La creació d'esta seu electrònica requerirà complir amb el procediment establert en l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

L'alcalde de Faura, Toni Gaspar, ha explicat que "l'Ajuntament és l'ens administratiu més proper, perquè és el que està en continu contacte amb els seus veïns, però el ritme de vida actual ens reclama avançar també en els serveis oferits i en el mode d'oferir-los". Per això, ha incidit en que "l'Administració electrònica ja ha arribat a altres organismes i nosaltres no ens podem quedar enrere".

En eixe sentit, ha destacat que, malgrat que encara falta temps perquè l'Administració electrònica siga obligatòria per als ajuntaments, el Govern local ha decidit que entre en funcionament "el més prompte possible". "Per a facilitar i agilitzar els tràmits", ha declarat.

Els procediments que, inicialment, seran susceptibles de tramitació electrònica són: declaració responsable per a l'execució d'obres menors, presentació de queixes i suggeriments, llicències de guals, model de sol•licitud genèrica, sol•licitud d'ús de bé immoble per a la realització d'activitats, comunicació d'incidències en la via pública i sol•licitud de certificat d'empadronament. Successivament, l'Ajuntament anirà implantant i incorporant nous procediments al catàleg dels que es podran tramitar amb l'Administració electrònica.

EXCLOSES DEL FORMAT ELECTRÒNIC LES FACTURES DE MENYS DE 5.000 EUROS

D'altra banda i fent ús del previst en l'article 9.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, l'Ajuntament de Faura ha aprovat excloure de l'obligació de presentar en format electrònic als proveïdors, les factures en paper dels quals no excedisquen l'import de 5.000 euros. D'esta manera, totes elles quedaran excloses reglamentàriament de l'obligació d'anotació en el registre comptable de factures.

La mesura, que va ser aprovada durant la celebració de l'última sessió ordinària del Ple, després que Alcaldia presentara una proposició sobre l'aprovació del Reglament que permetrà esta exclusió, aprofundeix en la intenció del Consistori de modernitzar l'Administració local. El Govern local continua treballant per a complir amb les noves normatives obligatòries, però facilitant al màxim els tràmits que han de realitzar els proveïdors per a cobrar per les seues obres i servicis. La facturació electrònica permet, entre altres coses, controlar els terminis legals per a pagar als proveïdors. En eixe sentit, el període de pagament de l'Ajuntament de Faura, segons publica el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, està establert en 23 dies, el que suposa que es paga set dies abans del que determina la llei.

15 de gener de 2015