Ajuntament de Faura

LA MANCOMUNITAT DEDICARÀ ELS PPOS DE DIPUTACIÓ A FINANÇAR LA INSTAL·LACIÓ DEL CONTENIDOR MARRÓ

fb


L'objectiu dels cinc pobles és poder reciclar la matèria orgànica abaratint el cost per als veïns

Amb la intenció de disposar del contenidor marró, el que serveix per a reciclar la matèria orgànica, la Mancomunitat de les Valls ha decidit dedicar el capital dels Plans Provincials d’Obres i Servicis” (PPOS) 2014/2015 de la Diputació de València al seu finançament. L’objectiu, segons explica el president de la Mancomunitat, Toni Gaspar, és “aconseguir instal·lar aquestos contenidors abaratint el cost per a l’usuari”.
 
Una vegada estiga aprovada aquesta inversió, la implantació dels contenidors serà progressiva i s’executarà en els cinc pobles de la Mancomunitat.
 
La matèria orgànica, fonamentalment restes de menjar, representa prop del 50% del fem que genera cada vivenda. Aquest fem degudament arreplegat i després del seu tractament en una planta, es transforma en compost. Un element que s’utilitza com a abonament en jardineria i agricultura, però també en l’obra civil. És per això que generar compost beneficia el medi ambient.
 
A més, disposar del contenidor marró suposa un estalvi, ja que el tractament i les etapes per les que ha de passar el fem per a ser reciclat són menors. Així, s’eviten passos com el de la separació de les restes i descendeix el preu del reciclatge, donat que la quantitat de fem que es va a reciclar pesa menys.
 
Segons les dades de les que disposa la Mancomunitat de la recollida selectiva de fem, entre els anys 2003 i 2013 han anat augmentant els quilos de vidre, roba, plàstic i cartró (encara que les restes recollides d’aquest últim han patit un descens l’últim any). Mentre que, pel que fa al fem, les xifres s’han reduït. Això representa un major i millor reciclatge.  
 
Als contenidors marrons els veïns de la Mancomunitat de Les Valls hauran de dipositar: restes d’origen vegetal (com fruites, verdures, pa, flors o plantes), restes d’origen animal (carn, peix, ous i les seues corfes, ossos i espines) i altres elements, com tovallons i paper de cuina brut, paper de magdalenes, tapons de suro o oueres de cartró brutes.
 
 
3 de novembre de 2014