Ajuntament de Faura

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI

fb


L'Ajuntament Ple farà sessió ordinària, al saló de plens, el dia 28 de JULIOL, a les 20 h.

ORDRE DEL DIA
 
  1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 5/2014.
  2. Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des de l'última sessió ordinària 75 a 120/2014.
  3. Declaració institucional sobre el Poble Palestí.
  4. Proposició de l’Alcaldia sobre modificació de crèdits número 5 en el pressupost de 2014, mitjançant crèdits extraordinaris.
  5. Proposició de l’Alcaldia sobre obres, plans i programes 2014-2015:
a) Aprovació del projecte.
b) Acceptació de la delegació per a contractar.
c) Compromís d'aportació econòmica i de compliment de les directrius de la diputació.
d) Certificat de disponibilitat de terrenys.
 1. Proposició de l’Alcaldia sobre aprovació del Compte General del 2013.
 2. Proposició de l'Alcaldia sobre determinació de les dues festes locals per a l'any 2015.
 3. Proposició de l'Alcaldia sobre l’aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de cementeri.
 4. Proposició del’Alcaldia sobre modificació de l’Ordenança reguladora del cementeri de Faura.
 5. Proposició de l'Alcaldia relativa a requeriment de l'EPSAR.
 6. Proposició de l’Alcaldia sobre ratificació de Decrets: 106/2014 taller d’ocupació i 117/2014 acceptació de vehicle de la Diputació de València.
 7. Proposició de l'Alcaldia donant compte de l'informe sobre compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d'informació de la Llei 2/2012 LOEPSF, corresponent al primer trimestre 2014.
 8. Proposició de l’Alcaldia sobre ratificació de l'acord de la JGL sobre l'abdicació del Rei Juan Carlos I.
 9. Proposició de l’Alcaldia de suport al sector industrial i del futur de BOSAL a la nostra comarca.
 10. Proposició del PSPV-PSOE sobre el rebuig a la canalització de l’últim tram del riu Palància.
 11. Proposició del PSPV-PSOE sobre la millora de la gestió de l’arxiu municipal.
 12. Proposició d’ERPV per la República, els processos constituents, el dret a decidir i els referèndums.
 13. Proposició d'ERPV per determinar l’abast de la sentència del tribunal suprem 2159/2014 al municipi en relació a l’IBI de rústica o urbà.
 14. Proposició d’ERPV de rebuig a la imposició com a cap d’estat de Felipe de Borbón.
 15. Proposició d’ERPV de rebuig a les SICAV dels eurodiputats espanyols.
 16. Propostes  i preguntes.
 
Faura, 24 de juliol de 2014
 
L’alcalde
 
Antoni F. Gaspar Ramos