Ajuntament de Faura

CURS CRE PER A LA BAIXÀ

fb


Es farà al Port de Sagunt el 5 d'abril. El termini d'inscripció finalitza l'1 d'abril.

Aquelles persones que l’any passat no pogueren fer el curs obligatori per a obtindre el CARNET D’EXPERT per artificis sense marcatge CE, que permet participar en LA BAIXÀ, així com despertades, tenen l’oportunitat de fer-lo el pròxim DISSABTE 5 D’ABRIL, de 9 a 13.30 h, al Centre Cívic del Port de Sagunt. La documentació es recollirà de 8.30 a 9 h.
 
El termini per a apuntar-se per a fer el curs és l’1 d’abril, a l’Ajuntament. La taxa del curs és de 10 €. Per a les persones no empadronades a Faura, la taxa és de 15 €. Cal portar el justificant del pagament a l’Ajuntament.
 
Pel que fa als menors, entre 14 i 18 anys, poden fer el curs però han de tindre autorització del pare, mare o tutor. Una vegada complits els 18 anys hauran de tornar a fer el curs.
 
Cal recordar, que l’Ordre Conjunta 1/2012 de 18 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports i la Conselleria de Governació regula la formació per a obtindre el CARNET D’EXPERT per artificis sense marcatge CE, per tal d’adaptar-se a la normativa europea sobre pirotècnia. Este carnet permet participar en LA BAIXÀ, així com despertades.
 
 
25 de març de 2014