Ajuntament de Faura

17-12-2016: BETLEM VIVENT

A les 17:30  hores, betlem vivent, a l'església, organizat per les catequistes.