Ajuntament de Faura

17-07-2012: PLE ORDINARI

A les 20.30 h, al sal de Plens de l'Ajuntament.