Ajuntament de Faura

04-03-2012: FAURATRUK

D'11 a 14 h, mercat de segona m, a la plaa Mestre Enric Garcs.