Ajuntament de Faura

21-11-2011: PLE

Convocatria de Ple ordinari, a les 20 h, al sal de Plens.