Ajuntament de Faura

25-07-2011: PLE

A les 20.30 h, al sal de plens, sessi ordinria del Ple de l'Ajuntament.