Ajuntament de Faura

16-07-2011: CICLE DE MSICA

SANTA CECILIA'S WIND QUINTET
A les 23 h, a la plaa de l'Hostal.