Ajuntament de Faura

27-06-2011: PLE EXTRAORDINARI

A les 20.30 h, al sal de plens, sessi extraordinria del Ple de l'Ajuntament.