Ajuntament de Faura

12-12-2010: MITJ MARAT

A les 10 h, XXIII Edici de la Mitja Marat Popular a la Vall de Seg. Organitzada pel Club Atletisme La Vall De Seg, enguany leixida i larribada del tradicional encontre esportiu s des de la plaa del mercat de Faura.