Ajuntament de Faura

13-12-2010: MARETES

HORA: 18 h
LLOC: antiga biblioteca
TALLER: Primers auxilis per a xiquets i lactants