Ajuntament de Faura

ELS RESIDUS

Per a una correcta gestió dels residus s’ha d’aplicar la llei de les tres erres:
  • Reduir: a l’hora d’anar a comprar, dir no a les bosses de plàstic i evitar el sobreempaquetament dels productes.
  • Reutilitzar: usar envasos reutilitzables com és ara botelles retornables, paper brut per a esborranys, etc.
  • Reciclar: separar els residus i llençar-los al contenidor corresponent, per tal d’augmentar els materials recuperats.