Ajuntament de Faura

NATACIÓ

Des què el 1984 es va inaugurar la piscina municipal, s’han fet cursos de natació per a totes les edats. La bona acollida dels cursets, any rere any, ens ha obligat a augmentar cada volta més l’oferta de nous cursos, segons les necessitats de cada col·lectiu. Així, a més dels d’iniciació i perfeccionament dels xiquets i el d’adults, també oferim el de “Bebés”, premamà, aquaeròbic i natació terapèutica.

Un dels cursos que més expectació ha despertat és el destinat a la Tercera Edat, coordinat pel departament de Serveis Socials i l’equip sanitari de base del poble. L’objectiu fonamental d’aquest curs és potenciar l’exercici per a les persones majors del municipi i augmentar la qualitat de vida per mitjà de la millora del benestar físic, en un segment de població que fa poc ús de les instal·lacions esportives i que necessiten un tractament especial.