Ajuntament de Faura

Passeig de les Dones - María Moliner

 María Molinerfou una bibliotecària i lexicògrafa espanyola. 

Fou una promotora activa de la difusió de la cultura durant la II República. Va col·laborar activament a les Biblioteques Populars i a l'Escola Cossio de València on estava destinada, inspirada de la Institución Libre de Enseñanza des de 1931. Va escriure llavors: Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España (1935) i Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas (1937), per a les Missions Pedagògiques de la República.

És l'autora del Diccionario de uso del español, una de les obres principals de la lexicografia castellana. Va iniciar-ne la confecció el 1952 i l'editorial Gredos en publicà la primera edició entre 1966 i 1967. Tot i que l'autora continuà treballant-hi per preparar-ne una nova edició, la segona edició no sortí al mercat fins al 1998, en dos volums i CD-ROM, així com en una edició abreujada d'un volum. 

 Oliveraés un arbre de la família de les oleàcies originari de l'Àsia Menor que es conrea des de l'antiguitat a tota la conca mediterrània. També es coneix amb els noms d'oliver i oliu, i la varietat silvestre rep el nom d'olivera borda o ullastre. Un lloc plantat d'oliveres és un olivar, oliverar, olivet, una oliveda o olivereda.