Ajuntament de Faura

Organigrama

 

 

 

Antoni F. Gaspar Ramos

Alcalde - President 

 

 

Consol Duran Diana

1a Tinent d'alcalde 
Regidora de Cultura i Administració
Membre de la Junta de Govern Local
Portaveu del Grup Municipal PSOE
Presidenta de la Comissió Especial de Comptes
Presidenta del Consell Agrari Municipal
Presidenta de la Mesa de Contractació
Presidenta de la Comissió del Pla d'Ocupació i seguiment
Presidenta de la Comissió Transversal d''Igualtat
 
   

 

Benito García Navarro

2nTinent d'alcalde
Regidor d'Infraestructures Municipals
Membre de la Junta de Govern Local
Membre de la Mesa de Contractació 
   

 

Sara Pedrós Mechó

3a Tinent d'alcalde 
Regidora de Festes i Pilota
Membre de la Junta de Govern Local
Membre del Consell Agrari Municipal

 

   

 

Sergio Mateo Salinas 

Regidor d'Esports 
Membre de la Comissió del Pla d'Ocupació i seguiment
  
   

 

Cristina de los Ángeles Fernández Martinez

Regidora d'Educació i Sanitat
Membre de la Comissió Especial de Comptes

 

 

Elvira Bonanad Cubells

Regidora  de Faura Solidària, Majors i Dona
Membre de la Comissió Transversal d'Igualtat 

 

 

Domènec Garcia Anglés

Portaveu del Grup Municipal Junts per Faura
Membre de la Mesa de Contractació 
Membre de la Comissió Transversal d'Igualtat 
  
 

 

José Cerezo Garcés

Membre de la Comissió Especial de Comptes
Membre del Consell Agrari Municipal
Membre de la Comissió del Pla d'Ocupació i seguiment 
  

 

José Fidel Centelles Pérez

Portaveu del Grup Municipal PP
Membre de la Comissió Especial de Comptes
Membre de la Mesa de Contractació 
  

 

Maria Ramón Beltrán

Membre del Consell Agrari Municipal 
Membre de la Comissió del Pla d'Ocupació i seguiment 
Membre de la Comissió Transversal d''Igualtat