Ajuntament de Faura

PLAÇA D'ALMORIG

PLAÇA D'ALMORIG.

Era l’antiga plaça major del poblat d’Almorig, de població majoritàriament musulmana, que amb el temps acabaria annexionant-se a Faura. Encara, hui en dia, es manté la forma original de la població, tret d’una intervenció urbanística a primeries dels 80, que la travessa de llevant a ponent.