Ajuntament de Faura

Que són les audiències públiques?

Una de les eines que recull la Carta de Participació és l'audiència pública, una eina d'interrelació permanent entre els ciutadans i l'Ajuntament, un instrument d'informació, participatiu i obert. Aquestes reunions milloren la gestió municipal perquè acosten la veu del poble als polítics.
 
Des que es va aprovar la Carta al 2004, sempre que l'Ajuntament té previst fer una intervenció, convoca audiència de zona a fi de recollir les opinions i suggeriments del veïnat alhora de dissenyar-ne les actuacions.
 
Alguns dels temes tractats en audiència han estat l'ordenació del carrer Santa Bàrbara zona del calvari, de la zona del mercat, els problemes d'estacionament a la plaça de l'Hostal o la substitució i ordenació del carrer Sant Joan. Però també s'han fet audiències que afecten el conjunt de la població com la presentació del PGOU, el futur de les festes o els pressupostos.
 
Fitxers associats: