Ajuntament de Faura

HISTÒRIA DE LA SEU

 
El 1963 s’adquiriren  els terrenys per a construir la seu social gràcies a l’esforç de molts socis i músics que treballaren desinteressadament per construir l’edifici que hui gaudim, ja que fins aleshores assajaven en magatzems de taronja, El Frontó , La Protectora i en la seu de l’ UGT. 
 
Fins i tot es formaren diferents orquestres amb músics de la banda  per recaptar diners per costejar les obres de l’edifici, com és ara : “El conjunto Escarlata” , “ The Music-Son” , “Los Royals”.
 
En 1992  s’acondiciona el soterrani de l’ edifici per a sala d’ assajos  i concerts gràcies a un conveni amb l’Ajuntament de Faura.
 
L’any 2004 passarà a la història per l’aprovació en Junta General la rehabilitació i ampliació del local social, ja molt deteriorat pel pas del temps. El 2005 es fa la primera Fase de l’obra, amb ajudes de l’Ajuntament de Faura, la Diputació de València i amb l’ajuda i la col·laboració dels socis i dels músics de l’agrupació.  
 

Col·locació de la primera pedra, 1963.
 
 
Construcció de la seu, 1963.
 
 
La seu de la SJMF el 1967